TEKNISK  KONSULT FÖR INDUSTRIN


UTVECKLING AV FORDON FÖR MOTORSPORT

 

FORDONSINDUSTRIN

Processberedning tunnplåt.

Förstudie/Layout konsturktion och  sammansättning drivline komponenter.

Köpuppföljning av linjepress, transfer och följdverktyg.

MOTORSPORT

Utveckling och tillverkning av fordon för motorsport. Försäljning, montering och optimering av produkter för motorsport och hobby bruk.

FÖRPACKNINGS-INDUSTRIN

Framtagning av layout-process och konstruktion av utrustningar för tillvekning och fyllning av förpackningar till både torra och flytande produkter inom livsmedelsindustrin..

PROCESS-INDUSTRIN

Framtagning av  lösningar och konstruktioner till processindustrin av varierande slag.